top of page
Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse

Sysselsättning

& samhällsnytta

genom tillväxt

Investeringar i Skåne

Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse har enligt sina stadgar till ändamål att främja företagsutveckling i Skåne genom tillförande av riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet i Skåne.

Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja företagsutveckling i Skåne genom att tillföra riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet i Skåne. 

Digital ansökan

Ansökan om riskkapital kan endast göras enligt stiftelsens instruktioner, per mail.

Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse
bottom of page