top of page

Ansökningsinstruktioner

Läs noggrant igenom nedanstående information innan du går vidare.

Ansökningar kan lämnas in löpande under året. Du får återkoppling på din ansökan i någon form inom 60 dagar.

Endast digital ansökan

Ansökan om riskkapital kan endast göras enligt stiftelsens instruktioner.

Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse
Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja företagsutveckling i Skåne genom att tillföra riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet i Skåne. Tillförande av riskkapital sker företrädesvis genom förvärv av aktier i det aktuella bolaget.

Riskkapital kan också tillföras i så tidigt skede att sökanden ännu inte bildat bolag för genomförande av den aktuella företagsidén. I sådant fall förutsätter bifall till ansökan att bolagsbildning sker och att stiftelsen får förvärva aktier i det bildade bolaget. Ekonomiskt stöd för själva bolagsbildandet kan också lämnas.

Ansökningsformulär

Ansökan om medinvestering från Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapital Stiftelse (RKS)

Ansökan skall innehålla samtliga uppgifter enligt nedan, lämna så kompletta uppgifter som möjligt vilket underlättar bedömningen av ert projekt.

Sökande är medveten om och godkänner att Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapital Stiftelse lagrar och behandlar de uppgifter sökande lämnat digitalt eller på annat sätt.

Bilagor som skall bifogas ansökan

Tack för din ansökan!

bottom of page