top of page

Integritetspolicy

Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse

Lagring av personuppgifter


De uppgifter du lämnar i ansökan kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer dock endast att användas för handläggning av din ansökan, samt vid eventuella fortsatta kontakter i ärendet.

Säkerhet och sekretess


Alla uppgifter avseende ansökan lämnas på sökandens eget ansvar. Inkomna uppgifter behandlas konfidentiellt av stiftelsen.

Cookies

Vissa sidor på denna webbplats innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som innehåller unik och anonym identifiering av besökarens dator. Textfilen sparas på besökarens hårddisk och används ofta för att ge denne tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

De cookies som används på Riskkapitalstiftelsens webbplats är så kallade session-cookies. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.

bottom of page