top of page

Portföljbolag

CanImguide Therapeutics

CanIm Guide Therapeutics AB

CanIm Guide Therapeutics AB i Höllviken. Cancerbehandling inriktad på att stimulera immunsystemet har försökts under årtionden men med små resultat. Forskare vid CanImGuide har upptäckt en helt ny klass av substanser, bl.a. hittat en substans, peptid 3028, som kan förklara hur cancer lyckas att hämma immunförsvaret. Läkemedel baserade på denna nya kunskap kan på ett  betydande sätt att öka kroppens försvar mot ett stort antal cancersjukdomar. www.canimguide.com

Acu Cort

AcuCort AB

AcuCort AB i Helsinborg. Ett läkemedel för munhålan som åsyftar att hjälpa vid akut allergiskt astma, akuta allergireaktioner och akuta infektionsreaktioner. Läkemedlet är avsett att kunna användas av patienten själv, eller av andra icke medicinskt tränade personer. www.acucort.se

ARC Inventions AB

ARC Inventions AB

ARC Inventions AB i Bjärred. Bolaget har patent på sin innovation B.R.I.D.G.E: Produkten avlastar axlar när man bär en utrustning med axelband, som t ex en motorsåg, gitarr eller en väska. www.arcinventions.se

Brillianze AB

Brillianze AB

Brillianze AB i Åkarp utvecklar transversorteknologi. Det är en teknologi som kan användas för att förhindra olyckor och kontrollera rörelser t ex. som övervarsskydd och nödbroms. Rolloguard är ett exempel på där teknologin används i en rollator. www.brillianze.com

bottom of page